Vogeltelling op basisschool Hidaya een succes - publicatie januari 2017

In het kader van de Nationale Tuinvogeltelling op 28 & 29 januari hebben de leerlingen van basisschool Hidaya in Nijmegen deze maand extra aandacht besteed aan de vogels op hun schoolplein.

Ter voorbereiding op deze telling hebben de leerlingen, met behulp van een gratis lespakket verzorgd door de Vogelbescherming en Ekoplaza, voederhuisjes gemaakt om alvast vogels naar het schoolplein te lokken. Op dinsdag 17 januari ontvingen de leerlingen uit groep 3 en groep 5 een gastles van Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek. Aan de hand van een aantal opgezette vogels, gaf hij onder andere uitleg over de kenmerken van vogels en over het belang van het tellen van vogels. Na deze les gingen de leerlingen zélf aan de slag: gewapend met een verrekijker en een vogelzoekkaart hebben ze gekeken welke vogels zij het meeste aantroffen op het schoolplein. De kokmeeuw, ekster en de kauw waren niet schuw voor spelende kinderen en lieten zich goed zien in de bomen op het plein.

Marjo van Boeijen, leerkracht basisschool Hidaya, stuurde ons enkele dagen na de telling nog een e-mail; “Ik wilde jullie nog van harte bedanken voor de leuke gastles. De kinderen kijken nog steeds om zich heen en hebben veel vogelnamen onthouden.”

Vogeltelling basisschool Hidaya
Gastles Vogeltelling - Hidaya januari 2017