Waarom heeft een koolmees een zwart hoedje op?

Aan de hand van een aantal opgezette vogels wordt er een interactieve en informatieve manier aan de leerlingen les gegeven over de vogels die je in de tuin of op het schoolplein kunt zien. Ook wordt er ingegaan op het belang van de Nationale Vogeltelling. Daarna gaan de leerlingen zélf aan de slag; met een verrekijker en vogelzoekkaart op zoek naar zoveel mogelijk vogels op het schoolplein. 

De Tuinvogeltelling van 2018 vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 januari. Basisscholen kunnen vóór het weekend van de Tuinvogeltelling tellen en de gastles ontvangen. De tellingen kunnen ingestuurd worden vanaf vrijdag 26 januari. 

Vogeltelling basisschool Hidaya
Gastles Vogeltelling - Hidaya januari 2017
  • Doelgroep: PO groep 1-8
  • Periode: Jaarlijks terugkomend in januari, rond de Nationale Tuinvogeltelling.
  • Plaats: Gastles in de klas, vogeltelling op het schoolplein.
  • Kosten: Dit project is kosteloos
  • Kerndoelen: Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
  • Lesmateriaal:
  • Inschrijven: via nme@debastei.nl of via de digiplanner
  • Trefwoorden: voeding, voedsel, gezondheid